Ja!
De eerste gasten van Hotel Vredeoord!

Hotel Vredeoord is natuurlijk geen hotel maar wel een ontzettend leuke manier om echt kennis te maken met de sfeer van Vredeoord. Vincent en zoon Siebren waren onze eerste gasten.

Vincent is geïnteresseerd in het zelf bouwen van een huis op Vredeoord en maakte, met zoon Siebren, gebruik van de kans om een nachtje te verblijven op het terrein.

Als gasten van off-grid bewoners Tom en Judy. Als eerste gasten waren ze, met hun instemming, ook een beetje onze proefkonijnen. Kijk en lees hoe dat bevallen is. Hun nachtje Vredeoord is vastgelegd en Vincent en Siebren hebben zelf ook wat geschreven en getekend over hun ervaringen in Hotel Vredeoord.

Ik heb speciaal m’n ‘Happy-Street’ pyjama Aangetrokken. In mijn ideale of happy straat staan weinig auto’s, is er veel groen en spelen kinderen op straat. Daarom kiezen wij voor Vredeoord. Ik had vroeger alle ruimte om aan te rommelen; hutten bouwen, slootje springen, vuur maken, in bomen klimmen. Ook mijn jongens doen niets liever. Slapen op het bouwterrein was dan ook een geweldig avontuur!