Over Sint Trudo

We zijn een Eindhovense woningcorporatie die net effe anders is. Met bijzondere projecten, vernieuwende producten en grensverleggende initiatieven doen we van ons spreken. Daarbij staat niet het vastgoed centraal, maar de mensen die we huisvesten. ‘Supporting People’ is onze missie: het hogere doel dat Sint Trudo bestaansrecht geeft.

‘Supporting People’ is onze missie: het hogere doel dat Sint Trudo bestaansrecht geeft.

We willen mensen die vooruit willen in het leven ondersteunen of faciliteren. Hierbij hanteren we een breder perspectief dan alleen het wonen. Samen met de vele partijen in ons netwerk beoogt Sint Trudo sociale stijging te faciliteren op vier maatschappelijke ladders: wonen, leren, werken en vrije tijd. In de uitvoering nemen we in dat netwerk uiteraard met name het wonen voor onze rekening.

Meer informatie over Sint Trudo vindt je op www.trudo.nl