FAQ

Is het in de Dreef ook mogelijk om één losse kavel (of twee) te kopen van een cluster kavels aan een dijkje.

Losse kavelverkoop in de dreef is niet mogelijk. als individu kun je je wel aansluiten bij een bestaande CPO-groep. Een CPO-groep sluit gezamenlijk als vereniging één overeenkomst voor de kavels aan een cluster met Sint Trudo.

Wat is de kavelprijs?

De kavelprijzen zijn te raadplegen op deze website. De grondprijzen komen tot stand door de m² bebouwbaar oppervlakte en de m² niet-bebouwbaar oppervlakte van de kavel. Hieruit komt een gemiddelde grondprijs per m² voor het kavel. De prijzen zijn inclusief BTW.

Zijn er nog bijkomende kosten bij de kavelprijs?

De bijkomende kosten zijn in ieder geval de notariskosten en de kosten voor de CPO-begeleiding van een van de geselecteerde CPO-begeleiders. De begeleidingskosten zijn afhankelijk van eigen kennis en ambitie van de CPO groep

Ik heb meer m² vloeroppervlakte nodig, mag ik een tweede verdieping bouwen?

Een tweede verdieping is mogelijk. De maximale bouwhoogte van woningen aan de Dreef bedraagt 11 meter. Dit is te vinden in het uitwerkingsplan. De dakvorm is vrij.

Ik heb meer m² vloeroppervlakte nodig, mag ik een kelder bouwen?

De woning mag worden voorzien van een kelder.

Zijn er in de Dreef ook een 2 onder 1 kap woning mogelijk?

Woningen in de Dreef zijn in principe vrijstaande woningen. Woningen zijn alleen mogelijk binnen het bouwvlak en mogen niet gesplitst worden of onderling worden verbonden. De maximale oppervlakte van een woning (footprint) is 95 m².

Is een losse berging mogelijk?

Binnen het bouwvlak zijn ook aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan. Echter zijn vrijstaande bijgebouwen niet toegestaan en moeten ze onderdeel zijn van het hoofdvolume. De totale footprint van alle bebouwing (dus inclusief het hoofdgebouw van max 95 m2) is 130 m2.

In het inspiratieboek beeldkwaliteit staat dat het wandmateriaal overgaat in het dak. Hoe gaat dit bij het toepassen van zonnepanelen?

Losse zonnepanelen zijn toegestaan en toepasbaar in het ontwerp. Zie het Inspiratieboek beeldkwaliteit van de Dreef op pagina 19. Te raadplegen op deze website.

Ik wil mijn elektrische auto aan huis opladen.

Een oplaadpunt voor een elektrische auto kun je zelf voorzien bij je woning. Let op, niet alle kavels in veld 3 en 8 (De Dreef) hebben een parkeerplaats op eigen terrein. Er komen enkele elektrische oplaadpunten in het openbaar gebied.

Is het mogelijk om de doorlooptijd voor de bouw van de CPO-kavels te verkorten door te kiezen voor een woning die reeds ontworpen is ?

Het is mogelijk om de doorlooptijd van 2 jaar te verkorten door je aan te sluiten bij een bestaande CPO groep welke al een ontwerp heeft.
Wanneer je voor een woning kiest die al ontworpen is, kan dit de doorlooptijd ook verkorten. De woningen moeten natuurlijk wel voldoen aan het Inspiratieboek beeldkwaliteit (te downloaden op de website) en aan de regels van het uitwerkingsplan.

Hoe ziet het ambitiedocument, lijst van deelnemers en een budgetverklaring eruit?

De vorm van het ambitiedocument staat vrij, zowel tekst, illustraties en/of foto’s zijn hiervoor geschikt. De eerste ideeën van het CPO-cluster worden getoetst aan het inspiratieboek beeldkwaliteitsplan. Hiervoor hoef je nog geen schetsontwerp beschikbaar te hebben, maar het gebruik van referentiemateriaal is wel denkbaar.
Een formulier ten behoeve van een budgetverklaring en lijst van deelnemers zijn te raadplegen op deze website.

Wanneer gaan de kavels voor ‘Het Ovaal’ en ‘De Scherf in vekoop?

De plannen voor de bouwvelden ‘Het Ovaal’ en ‘De Scherf’ zijn nog niet bekend.

Wat zijn de mogelijkheden voor gasloos bouwen?

De CPO kavels op Vredeoord worden verplicht tot het aansluiten op het warmtenet van Ennatuurlijk. Ennatuurlijk levert stadswarmte afkomstig van de biomassa centrale uit Eindhoven.

Welke verschillen zijn er tussen de woningtypes?

Grofweg zijn de woningen onder te verdelen in 4 woningtypen. Voor de handigheid zijn deze woningtype A,B,C en D genoemd. Woningtype A en C bestaan uit 2 volledige woonlagen en een zolder door een zadeldak. Woningtype B en D bestaan uit 3 volledige woonlagen met een plat dak. Alle woningtypen hebben een tuin en parkeren in het openbaar gebied.
Het verschil tussen woningtype A en C is dat woningtype C een voortuin heeft met een pergola. De pergola is een stalen constructie aan de voorgevel van de woning waar langs allerlei planten kunnen groeien. Deze woningen hebben een bescheiden voortuintje zodat iedereen lekker van de zon kan genieten. Behalve mogelijke begroeiing zet Sint Trudo ruwe houten planken aan de pergola’s voor een extra natuurlijke uitstraling en een beetje privacy.