Ja! Vredeoord is meervoud

Vredeoord is een opvallende naam voor een nieuwe buurt. Maar ook een opvallend project. Buiten wonen in de stad, noemen we het.

Op Vredeoord zijn kavels beschikbaar voor zelfbouwers. De 30 kavels aan De Dreef zijn bedoeld voor mensen die dit samen, in een groepje willen doen (CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Na een informatiebijeenkomst op 13 december 2018 zijn verschillende CPO-groepen gevormd en deze groepen hebben eind januari hun plannen ingediend.

In februari 2019 worden de kavels verdeeld onder de inschrijvers met passende plannen en sluitende financiën.

Voor de overige kavels voor zelfbouw (Het Ovaal en De Scherf) worden de plannen momenteel verder uitgewerkt.

De laatste informatie over de kavels vind je hieronder.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en volg ons op Facebook en Instagram.

De Dreef

Lees meer

De Dreef wordt een verlaagde bomenrijke zone diagonaal door Vredeoord. Alle hemelwater van Vredeoord wordt hier verzameld en afgevoerd naar de Groote Beek. De droge delen vormen een avontuurlijke groenstrook. In de randen van de Dreef zijn bijzondere woningen voorzien. De woningen gedragen zich als bescheiden boshutten of cabins, die zich voegen naar het landschap. Door het hoogteverschil liggen de dijkjes hoger dan het aangrenzende landschap. De kavels zijn klein. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor een bomenrijk gebied rondom de kavels, dat gedeeld eigendom is.

Het Ovaal

Binnenkort meer

De ovalen samenbindende contour van de kavels liggen vast. Door de vorm in dit ontwerp leent het Ovaal zich meer voor een CPO project. De onderlinge verdeling van de individuele kavels mag verschillen van de voorgestelde verdeling. De entrees van de kavels worden verdeeld over de twee paden aan de oost- en westzijde.

De Scherf

Binnenkort meer

De bouwvolumes sluiten aan op de maat en schaal van de Pieter Zeemanstraat en de vorm richt zich meer naar de hedendaagse vormtaal van het kantoorgebouw op het terrein. Door de kleinschaligheid lenen kavels zich ook voor één of meerdere CPO projecten maar losse kavelaankoop is ook mogelijk. Alle woningen hebben een ontsluiting aan de voorzijde ten behoeve van parkeren op eigen terrein.