De Dreef

De Dreef, de feiten op een rij

 • Oppervlakte kavels: min. 210 m² en max. 330 m²;
 • Prijs per m2: min. € 500,/m²;
 • Bouwvlak: Het bouwvlak en de perceelgrenzen staan vast;
 • Woningtype: Vrijstaand;
 • Bouwstijl: Eigenwijs, boshut;
 • Gevel: Het meest voor de hand liggend zijn natuurlijke, lichte (niet zware) bouwmaterialen zoals hout. Bij voorkeur worden materialen gebruikt die zowel als gevel als dakmateriaal gebruikt kunnen worden. Ook materialen als leien, baksteen met keramische dakleien, hoogwaardige plaatmaterialen en volledige groene gevels en daken zijn denkbaar;
 • Sfeer: Buiten wonen in de stad;
 • Parkeren: parkeren op openbare weg, met uitzondering van de woningen aan de toegangsweg
 • Er geldt een zelfbewoningsplicht;
 • De woning moet voldoen aan het beeldkwaliteitsplan en aan het uitwerkingsplan
 • De bouw is welstandsvrij, maar wordt wel twee keer (in VO en DO) ter controle aangeboden bij de supervisor;
 • De kavels op dit veld zijn ook geschikt voor CPO. Collectief particulieren zelfbouwers moeten samen een kopersvereniging vormen van minimaal 1 en maximaal 2 clusters aan een dijk. Het collectief moet eveneens zorgen voor een achtervang. Als iemand om wat voor reden dan ook zich terugtrekt uit het collectief, moet de vereniging zorgen voor een vervanger.

Aandachtspunten beeldkwaliteitsplan

De Dreef algemeen
De Dreef wordt een verlaagde bomenrijke zone diagonaal door Vredeoord. Alle hemelwater van Vredeoord wordt hier verzameld en afgevoerd naar de Groote Beek. De droge delen vormen een avontuurlijke groenstrook. In de randen van de Dreef zijn bijzondere woningen voorzien. De woningen gedragen zich als bescheiden boshutten of cabins, die zich voegen naar het landschap. Door het hoogteverschil liggen de dijkjes hoger dan het aangrenzende landschap. De kavels zijn klein. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor een bomenrijk gebied rondom de kavels, dat gedeeld eigendom is.

Voor de positie van de woningen op de kavels gelden spelregels, zodat elke woning en tuin goed uitzicht, prettige bezonning en voldoende privacy heeft. Alle woningen hebben hun adres aan het dijkje.

Bouwvorm en volume
De volumes zijn compact en efficiënt. Dit laat voldoende ruimte over voor groen rond de kavels. De volumes zijn als het ware uit een solide stuk gemaakt en woningen worden voorzien van een ruime inpandige berging op de begane grond die toegankelijk is vanaf het dijkje en vanaf de tuin. De dakvorm is vrij.

Oriëntatie
Alle woningen hebben hun adres aan het dijkje. Aan zonnige en private zijde bevatten gevels naar verhouding meer glas dan aan donkere en privacygevoelige zijden. De kavels lopen terrasgewijs mee af met het hoogteverschil richting de Dreef. De tuinen liggen ca. 20 tot 100cm lager dan het dijkje. Het hoogteverschil is een prachtige aanleiding voor het maken van een vlonderterras of veranda aan de woning of een split-level binnenin de woning. De groene omgeving nodigt tevens uit voor het maken van bijzondere overgangen tussen huis en tuin.

Kleur, materiaal en detaillering
Volumetrie, materialen en detaillering zijn in hetzelfde handschrift ontworpen, zonder dat dit leidt tot allemaal identieke woningen. Variatie is mogelijk en zelfs gewenst, mits de overkoepelende kwaliteit de boventoon voert. Kleur en materiaal versterken het idee van ‘cabins in the wood’. Het meest voor de hand liggend zijn natuurlijke, lichte (niet zware) bouwmaterialen zoals hout. Bij voorkeur worden materialen gebruikt die zowel als gevel en als dakmateriaal gebruikt kunnen worden. Materiaalcombinaties zijn mogelijk, mits het hele cluster gebruik maakt van hetzelfde kleur- en materiaalpalet. De detaillering van gevelopeningen is sober en ondergeschikt aan het hoofdmateriaal. Ze vormen geen accenten in de gevel, maar benadrukken de gevel als huid.

Overgangen openbaar-privé
Groene, natuurlijke overgangen. Kijk vooral in het inspiratieboek beeldkwaliteit voor meer informatie over dit onderwerp.
Let op; Het beeldkwaliteitsplan en het uitwerkingsplan zijn leidend boven het kavelpaspoort. Deze zijn op deze site te raadplegen.

Vragen?
Heb je nog vragen? Op onze ‘veel gestelde vragen‘ pagina staan alvast een aantal antwoorden.
Staat je antwoord er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Inschrijfformulier De Dreef Prijslijst CPO De Dreef
Reserveringsovereenkomst Koopovereenkomst
Download Inspiratieboek Download Kavelpaspoort
Verkoopprocedure De Dreef